راهیابى عارف شبانه گرد به تیم ملى فوتسال امید کشور

دروازبان تیم فوتسال آذرخش بندرعباس پس از درخشش خیره کننده خود در لیگ برتر فوتسال کشور به تیم ملى امید ایران دعوت شد.
عارف شبانه گرد دروازبان ١٩ ساله بندرعباسى از سوى ناظم الشریعه سرمربی ایران به مرحله جدید اردوى تیم ملى فوتسال امید دعوت شد.
١۶ بازیکن دعوت شده جمعه سوم مهرماه باید در محل کمپ تیم هاى ملى حاضر شوند.

پاسخ دهید