آذرخش سرخون بر بام مسابقات کشتى فرنگى جوانان هرمزگان

آذرخش سرخون بندرعباس قهرمان مسابقات کشتى فرنگى جوانان استان شد.
رقابتهاى کشتى آزاد و فرنگى قهرمانى جوانان استان و انتخابى مسابقات کشورى با حضور ١٢٠ کشتى گیر در سالن شهید مجید شاهى بندرعباس برگزارشد .
در پیکارهاى کشتى فرنگى تیم ٩ نفره آذرخش سرخون با کسب ٧٧ امتیاز بر سکوى قهرمانى این مسابقات ایستاد.
تیم رودان با ٣٠ امتیاز و تیم میناب با ٢٠ امتیاز دوم و سوم شدند.
آقایان حسین پهى در وزن ۵٠ کیلو گرم ، علیرضا ذاکرى ۶٠ ، سیاوش خادمى ۶۶ و رامین شیخى ٧۴ گیلوگرم براى تیم آذرخش سرخون بندرعباس نشان طلا را به گردن آویختند.
علیرضا رهبرى در وزن ٩۶ کیلوگرم و پوریا عیدى پور در وزن ١٢٠ کیلو گرم هم عنوان دومى را از آن خود کردند، محمد رضا پرور دیگر کشتى گیر تیم آذرخش در وزن ١٢٠ کیلوگرم سوم شد.
امین رئیسی و محمد حمزه اى هم از دور رقابتها حذف شدند.
سید مهدى گلگیرسوار سرمربى و فرشید قاسمى بعنوان مربى هدایت تیم کشتى آذرخش سرخون بندرعباس را برعهده داشتند.
همچنین در کشتى آزاد تیم بندرعباس ، خمیر و رودان به ترتیب عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

پاسخ دهید